Iňlis dilini oka!

Lukanyň Hoş Habaryny aňsat iňlis dilinde okamak arkaly iňlis dilini öwrenmäge kömek etjek programma ýasadyk.

Programmanyň aşagyndaky türkmen terjimesi bilen aňsat iňlis dilinde Lukanyň 1-3 baplary bar.

Iňlisleriň ses wersiýasyny diňläp bilersiňiz.

Köp kömek etjek iňlis-türkmen sözlüginde söz baýlygyny öwrenseňiz!

Ine, Lukanyň Hoş Habary üçin sözlügi iňlisçe.

Isleseňiz, bu web sahypasyndaky sözlügi ulanyp iňlis dilini öwrenip bilersiňiz we Hoş Habaryň iňlis we türkmen görnüşleriniň arasynda Lukanyň 1-3-nji baplaryna görä öwrenip bilersiňiz.